Slide background

Svenska Handelsfastigheter är den långsiktiga fastighetsaktören som genom samverkan med ledande detaljister skapar morgondagens handelsplatser.

Svenska Handelsfastigheter är det långsiktiga och stabila fastighetsbolaget som genom aktiv förvaltning skapar långsiktiga hyresgästrelationer. Svenska Handelsfastigheters mål är att genom erfarenhet, långsiktighet samt ett aktivt samarbete med ledande detaljhandelsföretag, utveckla framtidens handelsplatser. Genom aktiv egen förvaltning har bolaget en nära hyresgästkontakt för att förstå deras behov och möjligheter. En god förståelse för hyresgästers behov gör att Svenska Handelsfastigheter snabbt kan agera på förändringar som påverkar hyresgästerna.

88

FASTIGHETER

298152

KVADRATMETER

204

HYRESGÄSTER

  • Rekryterar Jöran Rydberg som ny affärsutvecklingschef
  • Välkomnar Stora Coop till Härlövs handelsområde i Kristianstad
  • Pressmeddelande: Bokslutskommuniké 2017