Slide background

Svenska Handelsfastigheter är den långsiktiga fastighetsaktören som genom samverkan med ledande detaljister skapar morgondagens handelsplatser.

Svenska Handelsfastigheter är det långsiktiga och stabila fastighetsbolaget som genom aktiv förvaltning skapar långsiktiga hyresgästrelationer. Svenska Handelsfastigheters mål är att genom erfarenhet, långsiktighet samt ett aktivt samarbete med ledande detaljhandelsföretag, utveckla framtidens handelsplatser. Genom aktiv egen förvaltning har bolaget en nära hyresgästkontakt för att förstå deras behov och möjligheter. En god förståelse för hyresgästers behov gör att Svenska Handelsfastigheter snabbt kan agera på förändringar som påverkar hyresgästerna.

92

FASTIGHETER

422000

KVADRATMETER

356

HYRESGÄSTER

  • Förlänger hyresavtal med JYSK på fem orter
  • Offentliggör uppdaterat prospekt för existerande obligationslån
  • Förvärvar fyra fastigheter och expanderar till Halmstad, Strängnäs och Borlänge