IR

Investerarinformation

 2018-08-14 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Delårsrapport Q2

Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2018-05-29 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Prospekt

Prospekt obligation fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2018-05-09 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Delårsrapport Q1

Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2018-04-30 Årsredovisning 2017 – LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) för.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2018-02-22 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Bokslutskommuniké Q4

Bokslutskommuniké fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2017-11-10 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Delårsrapport Q3

Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2017-08-11 LSTH Svenska Handelsfastigheter AB Delårsrapport Q2

Delårsrapport fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ).

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2017-06-13 Årsredovisning 2016 – LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) för.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2017-03-21 Prospekt Svenska Handelsfastigheter AB

Prospekt för fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2017-01-31 Bolagsordning LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Bolagsordning för fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2016-04-27 Årsredovisning 2015 – LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget LSTH Svenska Handelsfastigheter för perioden 2015-03-30 – 2015-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2015-05-08 Årsredovisning 2014 – Svenska Handelsfastigheter 7 AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 7 AB för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2015-05-11 Årsredovisning 2014 – Svenska Handelsfastigheter 6 AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 6 AB för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2015-06-26 Årsredovisning 2014 – Svenska Handelsfastigheter 5 AB

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 5 AB för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2015-06-26 Årsredovisning 2014 – Svenska Handelsfastigheter 4 AB  

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 4 AB för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska Handelsfastigheter 7 AB   

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 7 AB för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2014-06-25 Årsredovisning 2013 – Svenska Handelsfastigheter 6 AB    

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 6 AB för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska Handelsfastigheter 5 AB 

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 5 AB för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

 2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska Handelsfastigheter 4 AB   

Årsredovisning för fastighetsbolaget  Svenska Handelsfastigheter 4 AB för perioden 2013-01-01 – 2013-12-31.

Se mer information i bifogad PDF-fil.

Svenska Handelsfastigheter

Adress:
Box 5050
102 41 Stockholm

Email:
info@handelsfastigheter.se

Tel Vxl: 010 10 141 00
Fax: 010 10 140 65

info@handelsfastigheter.se

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB

Org nr: 559009-2325
Momsnr: SE 559009232501

Vill du veta mer om vårt bolag och dess utveckling. Välkommen att kontakta oss,
ir@handelsfastigheter.se