SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM EXTERNHANDEL

Antal fastigheter

278

Uthyrbar area, kvm

833 000

Fastighetsvärde, MdSEK

15.4

SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM HANDEL

Antal fastigheter

285

Uthyrbar area, kvm

822 000

Antal hyresgaster

570

Press & Nyheter

Topprankas i fastighetsbranschen och i Europa som ett hållbart bolag 2023

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 1 februari 2023 Svenska Handelsfastigheter får högst hållbarhetsbetyg 2023 av svenska fastighetsbolag granskade av analysföretaget Sustainalytics och topprankas därmed även i Europa.

Se mer

NCR bekräftar kreditbetyget BBB-, investment grade, men sänker utsikterna

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 15 december 2022 Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, bekräftar Svenska Handelsfastigheters kreditbetyg BBB- men justerar ned utsikterna från stabila till negativa. Justeringen återspeglar ökad osäkerhet kring framtida ägarförhållanden i bolaget.

Se mer

Svenska Handelsfastigheter redovisar ett totalt fastighetsvärde om 15,4 Mdr kr efter uppskrivning om ca 1 procent i Q4 2022

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 14 december 2022 Svenska Handelsfastigheter skriver upp fastighetsvärdena med cirka 1 procent under fjärde kvartalet till totalt 15,4 miljarder kronor. Det står klart efter det att bolaget, liksom tidigare år, låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet. Värdedatum är den 31 december 2022.

Se mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 11 nov 2022 Juli-september 2022 · Hyresintäkter 266,1 (252,9) MSEK · Driftnetto 206,4 (196,9) MSEK · Resultat efter skatt 175,3 (135,9) MSEK · Direktavkastning rullande 12 månader 5,40% (5,29) · Soliditet 40,5% (34,7) per 30 september 2022 Januari-september 2022 · Hyresintäkter 785,0 (640,7) MSEK · Driftnetto 596,7 (483,2) MSEK · Resultat efter…

Se mer

Svenska Handelsfastigheter uppdaterar MTN prospektet om 5 000 Mkr

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 9 september 2022

Se mer

Hitta din nya handelslokal här!

Vi finns från Boden i norr till Ystad i söder, 274 fastigheter med en yta på över 800.000 kvm i 141 kommuner. Det finns en hel del att välja på. 

Investor Relations

Svenska Handelsfastigheter är en ledande aktör inom externhandel med aktiv förvaltning i Sverige. Vi skapar, utvecklar och förvaltar starka handelsplatser.

Om oss

Vårt fastighetsbestånd omfattar över 800.000 kvadratmeter. Vår fastighetsportfölj består av externa handelsfastigheter, men rymmer även restauranger, gym, padeltennis, service och lätt industri.

Hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet.