SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM EXTERNHANDEL

Antal fastigheter

274

Uthyrbar area, kvm

819 000

Fastighetsvärde, MdSEK

15.2

SVERIGES LEDANDE FASTIGHETSAGARE INOM HANDEL

Antal fastigheter

285

Uthyrbar area, kvm

822 000

Antal hyresgaster

570

Press & Nyheter

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 11 nov 2022 Juli-september 2022 · Hyresintäkter 266,1 (252,9) MSEK · Driftnetto 206,4 (196,9) MSEK · Resultat efter skatt 175,3 (135,9) MSEK · Direktavkastning rullande 12 månader 5,40% (5,29) · Soliditet 40,5% (34,7) per 30 september 2022 Januari-september 2022 · Hyresintäkter 785,0 (640,7) MSEK · Driftnetto 596,7 (483,2) MSEK · Resultat efter…

Se mer

Svenska Handelsfastigheter uppdaterar MTN prospektet om 5 000 Mkr

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 9 september 2022

Se mer

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 24 aug 2022

Se mer

Mycket låga ESG-risker hos Svenska Handelsfastigheter enligt Sustainalytics

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 16 augusti 2022 De hållbarhetsrelaterade riskerna hos Svenska Handelsfastigheter är så låga att de bedöms som försumbara. Det står klart sedan Svenska Handelsfastigheter låtit analysföretaget Sustainalytics utvärdera bolagets hållbarhet utifrån en rad miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter. Bolaget är bland de fastighetsbolag med absolut lägsta hållbarhetsrisker i Sverige som Sustainalytics analyserat ur ett…

Se mer

Nordic Credit Rating bekräftar kreditbetyget BBB-, investment grade

Non-regulatory pressrelease

Pressmeddelande Stockholm den 6 juli 2022 Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating, NCR, upprepar Svenska Handelsfastigheters kreditbetyg BBB- med stabila utsikter. Kreditbetyget är av så kallad investment grade-klass och grundar sig bland annat på bolagets höga andel ocykliska hyresgäster, diversifierade fastighetsportfölj, långa återstående genomsnittliga kontraktsperiod, höga uthyrningsgrad samt krediternas balanserade förfallostruktur. Vidare återspeglar kreditbetyget den stabila affären,…

Se mer

Hitta din nya handelslokal här!

Vi finns från Boden i norr till Ystad i söder, 274 fastigheter med en yta på över 800.000 kvm i 141 kommuner. Det finns en hel del att välja på. 

Investor Relations

Svenska Handelsfastigheter är en ledande aktör inom externhandel med aktiv förvaltning i Sverige. Vi skapar, utvecklar och förvaltar starka handelsplatser.

Om oss

Vårt fastighetsbestånd omfattar över 800.000 kvadratmeter. Vår fastighetsportfölj består av externa handelsfastigheter, men rymmer även restauranger, gym, padeltennis, service och lätt industri.

Hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet.