Erikshällsgatan 42 

Vendelsövägen 43-45 

Brobygatan 8

Stallsiken

Kristianstad