ESG rapport

Svenska Handelsfastigheter har erhållit en ESG rating av Sustainalytics med en riskscore på 9.4. Det placerar bolaget i den lägsta riskkategorin, försumbar risk.