Fastigheter

Vi skapar, utvecklar och förvaltar externhandelsfastigheter och våra hyresgäster är till största delen verksamma inom dagligvaror och därefter inom lågprissegment.

Vi finns i 146 kommuner från Boden i norr till Ystad i söder. Förvaltningen är indelad i tre regioner och vi har kontor i Stockholm, Helsingborg, Borlänge, Örnsköldsvik och Kalmar.