Hållbarhetsarbete

För oss på Svenska Handelsfastigheter handlar hållbarhet om att förstå̊ vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka.

Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsarbetet är under ständig utveckling och väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet.

Investerarna i Svenska Handelsfastigheter är pensionsfonder med en långsiktig investeringshorisont, vilket gör den långsiktiga approachen till kärnan i vår affärsstrategi. En stor del av energikonsumtionen i samhället är kopplad till byggnader och eftersom vi som företag ser vår påverkan har vi valt fyra fokusområden när det kommer till hållbarhet.

• Resurseffektivitet och klimatförändringar
• Områdesutveckling
• Anti korruption
• Affärsetik i alla led

Vi har ett aktivt arbete med Agenda 2030, internationellt Sustainable Development Goals (SDG). Förnyelsebar energi används i alla våra fastigheter och är en del i vårt bidrag till SDG nummer 7, 11, 12 och 13.

Hitta handelslokal

Några av våra konkreta hållbarhetsaktiviteter:

• Vårt ramverk för grön är i linje med International Capital Markets Association:s Green Bond Principles från 2018. Läs mer 

• Vi är sedan april 2020 fastighetsbolaget med störst sammanlagd yta av installerade solceller.

• Vi blev i juli 2020 första fastighetsbolaget att enbart drivas av Solel – långsiktigt samarbete med Telge Energi.

• Vi satsar på laddsstationer för både el- och hybridbilar.

• Vi utbildar löpande våra medarbetare i hållbarhetsfrågor, främst kopplade till vår verksamhet.

• Vi månar om intern och extern öppenhet genom vår Whistleblower-funktion. (Se nedan).

• Hållbarhet är en växande och naturlig del av vår affärsstrategi. Vi strävar efter att skapa en win-win-win, för miljön, för våra hyresgäster och för bolaget.

Hitta handelslokal

Visselblåsning

Svenska Handelsfastigheters långsiktiga framgång bygger på goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik.

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi erbjuder en säker kanal genom WhistleB för anonym rapportering och efterföljande dialog.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

VAD KAN RAPPORTERAS?
• Svenska Handelsfastigheters visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:
bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet, korruption och mutor.
• Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
• Miljöbrott, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets intressen eller enskildas liv och hälsa.

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheters hållbarhetsarbete, kontakta oss gärna.

MONICA FALLENIUS
Fastighetsdirektör

070-20 90 114
monica.fallenius@handelsfastigheter.se

 

MONICA FALLENIUS

ADRESS

LSTH Svenska
Handelsfastigheter AB
Box 5050
102 41 Stockholm

BESÖKSADRESS

Holländargatan 10
Stockholm

 © 2021 Svenska Handelsfastigheter