Om oss

Svenska Handelsfastigheter är en fastighetsägare som i samverkan
med detaljhandeln utvecklar attraktiva handelsplatser.

Ni kan även läsa om våra

AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla morgondagens handelsplatser i samverkan med ledande detaljhandelsföretag. Vi förvaltar och förädlar våra fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster.

VÅRA MÅL

Svenska Handelsfastigheters mål är att genom erfarenhet, långsiktighet samt ett aktivt samarbete med ledande detaljhandelsföretag, utveckla framtidens handelsplatser.

Kom i kontakt genom att

Maila till oss