Om oss

Vi äger, utvecklar och förvaltar externhandelsfastigheter i nära samverkan med våra hyresgäster och med de kommuner vi verkar inom. Våra medarbetares samlade erfarenhet tillsammans med vår platta organisation med snabba beslutsvägar gör oss till en effektiv samarbetspartner med kunskap och förmåga att skapa attraktiva handelsplatser med värde för konsumenter, hyresgäster och för lokalsamhället.

Fastighetsbeståndet rymmer i huvudsak dagligvaruhandel och därutöver främst lågprishandel. Hyresgästerna består till största delen av ledande detaljister inom dessa segment. Våra hyresgästers framgång är vår framgång och därför är hyresgästrelationen central för oss. Våra förvaltare har fullt kundfokus och vi utvecklar handelsplatserna tillsammans.

Med ledande pensionsfonder som huvudfinansiärer har vi en långsiktig investeringshorisont och en stabilitet i våra åtaganden. Genom långsiktig och omsorgsfull förvaltning säkerställer vi en trygg avkastning för våra ägare.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet. 

Hållbarhet

Visselblåsning

Svenska Handelsfastigheters långsiktiga framgång bygger på goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi erbjuder en säker kanal genom WhistleB för anonym rapportering och efterföljande dialog.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Hitta handelslokal

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. God bolagsstyrning är grundläggande för Svenska Handelsfastigheters verksamhet. Styrning och ledning av bolaget fördelas mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och företagsledning i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner. Svenska Handelsfastigheter är börsfärdigt men ännu inte noterat. Vi tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning samt interna regelverk. Ledningsgruppen arbetar aktivt med att engagera alla medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva våra värderingar.

Ledningsgrupp

THOMAS HOLM

Thomas Holm

VD och styrelseledamot

MALIN EKWALL

Malin Ekwall

CFO

MONICA FALLENIUS

Knud Lauridsen

Fastighetschef

JÖRAN RYDBERG

Jöran Rydberg

Transaktionschef

BENNY ANDERSSON

Benny Andersson

Affärsutvecklingschef

MALIN EKWALL

Petra Bondesson

Personalchef

Styrelse

Johan Röhss

Patrick Forslund

Styrelseleordförande

LENNART STEN

Staffan Unge

Styrelseledamot

Arja Taavenikku

Gunnar Balsvik

Styrelseledamot

Bo Liffner

Frida Olsson

Styrelseledamot

 

Bo Liffner

Thomas Evertsson

Styrelseledamot

 

THOMAS HOLM

Anders Granström

Styrelseledamot

Bo Liffner

Pontus Sundin

Styrelseledamot

Historia

Svenska Handelsfastigheter grundades 2015 av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss som gemensamt har en gedigen erfarenhet av såväl fastighetsmarknad och kapitalmarknad som detaljhandel. Grundarna såg en lucka i marknaden och ville göra det ingen annan gjorde – bli bäst på externa handelsfastigheter. Genom långsiktiga investerare, erfaret team och fokus på samverkan med kommuner och hyresgäster har bolaget utvecklats till Sveriges största fastighetsägare inom externhandel.

Hitta handelslokal

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheter, kontakta oss gärna.

THOMAS HOLM
VD

070-943 68 00
thomas.holm@handelsfastigheter.se