Om oss

Svenska Handelsfastigheter skapar, förädlar och förvaltar externa handelsplatser.

Vårt fokus är en långsiktig attraktiv utveckling till gagn för konsumenter och hyresgäster såväl som till gagn för våra investerare. En rad starka varumärken hör till hyresgästerna, bland andra ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Jula, Lager157, Elgiganten, Media Markt, Jysk och Rusta. Att ha en livsmedelsbutik som ankarhyresgäst i varje handelsplats ger attraktionskraft av såväl kunder som andra hyresgäster.

Vi har över 400 hyresgäster från Boden i norr till Ystad i söder. Vi förvaltar upp emot 130 fastigheter i 65 kommuner. Med en yta på närmre 600.000 kvm till ett fastighetsvärde om drygt 10 Miljarder kronor är vi en av Sveriges största ägare och förvaltare av detaljhandelsyta. Bolaget grundades 2015 av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss.

Fastighetsbestånd & tillväxtstrategi

Hitta handelslokal

Vår fastighetsbestånd omfattar närmre 600.000 kvadratmeter. Vår fastighetsportfölj består av externa handelsfastigheter, men rymmer även restauranger, gym, padeltennis, service och lätt industri. I vissa fastigheter finns även del en mindre del kontorsytor. Förädling och förvaltning sker i nära samarbete med våra hyresgäster och vår målsättning är att skapa värde och äga under lång tid. Utveckling sker genom nyinvesteringar och kompletterande förvärv samt exploatering av såväl befintliga som nya områden. Förvärv av mark och byggrätter gör vi där vi antingen kan uppnå strategiska fördelar eller där vi ser en stark utvecklingspotential. Dessa typer av förvärv ligger i linje med vår strategi och är mycket viktiga för att bolaget ska kunna växa och nå tillväxtmålen.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället, att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Hållbarhet är en växande del av vår affärsstrategi och vi väver aktivt in det i samtliga led av bolagets verksamhet. 

Hållbarhet

Visselblåsning

Svenska Handelsfastigheters långsiktiga framgång bygger på goda relationer, en sund arbetsmiljö och en hög affärsetik. Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi erbjuder en säker kanal genom WhistleB för anonym rapportering och efterföljande dialog.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

VAD KAN RAPPORTERAS?
• Svenska Handelsfastigheters visselblåsartjänst är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:
bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet, korruption och mutor.
• Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
• Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
• Miljöbrott, eller andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets intressen eller enskildas liv och hälsa.

Bolagsstyrning

Hitta handelslokal

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. God bolagsstyrning är grundläggande för Svenska Handelsfastigheters verksamhet. Styrning och ledning av bolaget fördelas mellan aktieägare, styrelse, verkställande direktör och företagsledning i enlighet med gällande lagar, regler och instruktioner. Svenska Handelsfastigheter är börsfärdigt men ännu inte noterat. Vi tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning samt interna regelverk. Ledningsgruppen arbetar aktivt med att engagera alla medarbetare i att utveckla företagskulturen och att leva våra värderingar.

Ledningsgrupp

LENNART STEN

Lennart Sten

VD och styrelseledamot

THOMAS HOLM

Thomas Holm

vVD och styrelseledamot

MONICA FALLENIUS

Monica Fallenius

Fastighetsdirektör

ANNA JEPSON

Anna Jepson

CFO

JÖRAN RYDBERG

Jöran Rydberg

Transaktionschef

Styrelse

Arja Taavenikku

Arja Taavenikku

Styrelseordförande

Styrelseuppdrag
Mekonomen AB, Nobia AB

Svenska Handelsbanken

LENNART STEN

Lennart Sten

VD och styrelseledamot

THOMAS HOLM

Thomas Holm

vVD och styrelseledamot

Bo Liffner

Bo Liffner

Styrelseledamot

Styrelseuppdrag
Ancore, Näckström fastigheter

Vectura AB (Investor)

 

Johan Röhss

Johan Röhss

Styrelseledamot

Styrelseuppdrag
KungSängen Group AB

Historia

Svenska Handelsfastigheter grundades 2015 av Lennart Sten, Thomas Holm och Johan Röhss som gemensamt har en gedigen erfarenhet av såväl fastighetsmarknad och kapitalmarknad som detaljhandel. Grundarna såg en lucka i marknaden och ville göra det ingen annan gjorde – bli bäst på externa handelsfastigheter. I samband med ett fastighetsförvärv om ca 2,7 Mdkr som stod klart i juni 2015 drog verksamheten igång. Grundarna arbetade medvetet med kapitalanskaffning, samverkan med befintliga och potentiella hyresgäster samt känsla för att sätta samman sitt team. Bolaget har med ett tydligt fokus och en tydlig strategi utvecklats till ledande aktör inom externhandel med aktiv förvaltning i Sverige. Vi är idag Sveriges största ägare och förvaltare av detaljhandelsyta.

Hitta handelslokal

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheter, kontakta oss gärna.

MONICA FALLENIUS
Fastighetsdirektör

070-20 90 114

monica.fallenius@handelsfastigheter.se

 

MONICA FALLENIUS

ADRESS

LSTH Svenska
Handelsfastigheter AB
Box 5050
102 41 Stockholm

BESÖKSADRESS

Holländargatan 10
Stockholm

 © 2021 Svenska Handelsfastigheter