Policydokument

Välkommen till Svenska Handelsfastigheters policydokumentsida. Här hittar du de centrala riktlinjer och principer som styr vår verksamhet och säkerställer att vi möter våra kunders och samarbetspartners förväntningar.

Svenska Handelsfastigheter är ett ledande företag inom fastighetsbranschen som fokuserar på att förvalta och utveckla handelsfastigheter i Sverige. Våra policydokument är utformade för att säkerställa en hög nivå av professionalism, ansvarsfullt beslutsfattande och hållbarhet i vår verksamhet.

Här listar vi våra viktigaste policydokument som är tillämpliga
för Svenska Handelsfastigheter:

  1. Uppförandekod för leverantörer: Beskriver de etiska principer och beteenden vi förväntar oss från våra leverantörer och samarbetspartners.
  2. Uppförandekod medarbetare: Skisserar de grundläggande etiska principer och beteenden som vi förväntar oss från våra anställda.
  3. Inköpspolicy: Anger riktlinjer och principer för ansvarsfullt och effektivt inköp av varor och tjänster.
  4. Hållbarhetspolicy: Beskriver våra långsiktiga mål och åtgärder för att främja hållbarhet inom miljö, sociala och ekonomiska områden.
  5. Informations- och insiderpolicy: Fastställer regler och förfaranden för att förhindra insiderhandel och säkerställa korrekt hantering av konfidentiell information.
  6. IT- och informationssäkerhetspolicy: Anger riktlinjer och åtgärder för att skydda företagets IT-resurser och säkerställa integriteten, tillgängligheten och konfidentialiteten av våra informationssystem.

 

Vi uppmuntrar alla våra anställda, leverantörer och samarbetspartners att bekanta sig med dessa policydokument och följa dem för att säkerställa en högkvalitativ och ansvarsfull verksamhet hos Svenska Handelsfastigheter.

 

Ledningsgrupp

THOMAS HOLM

Thomas Holm

VD och styrelseledamot

ANNA JEPSON

Anna Jepson

CFO

MONICA FALLENIUS

Knud Lauridsen

Fastighetschef

JÖRAN RYDBERG

Jöran Rydberg

Transaktionschef

Styrelse

Arja Taavenikku

Arja Taavenikku

Styrelseordförande

LENNART STEN

Gunnar Balsvik

Styrelseledamot

THOMAS HOLM

Thomas Holm

VD och styrelseledamot

Bo Liffner

Frida Olsson

Styrelseledamot

 

Johan Röhss

Johan Röhss

Styrelseledamot

Johan Röhss

Staffan Unge

Styrelseledamot

Kontakt

För allmänna förfrågningar vänligen skicka mail till
info@handelsfastigheter.se
eller ring vår växel på
tfn 010 10 141 00.

Vill du föra en konkret dialog eller veta mer om Svenska Handelsfastigheter, kontakta oss gärna.

THOMAS HOLM
Vice VD

070-943 68 00
thomas.holm@handelsfastigheter.se